Tiền Mã Đáo Thành Công Mông Cổ

Hỗ trợ trực tuyến<

hotline

Hotline 0363396336

Kỹ thuật hotline hotline

Điện thoại: 1234569856
admin2@gmail.com

Ceo hotline hotline

Điện thoại: 1234569856
admin1@gmail.com

Kinh doanh hotline hotline

Điện thoại: 1234569856
admin@gmail.com
.dmspcatn { position: relative !important; width: 100%; left: 0px; z-index: 123; height: auto; } .dmspcatn li{ width:100%; list-style-type: none; } .dmspcatn a{ display:block; } /*.dmspcatn li ul{ display:none; }*/ .dmspcatn li ul li a{ background: url(../img/nutcong_07.png) no-repeat 25px 13px !important; color: #999999; padding-left: 39px; } .dmspcatn li ul li ul li a { background: url(../img/nuttru_03.png) no-repeat 34px 13px !important; color: #999999; padding-left: 50px; } /*.dmspcatn li ul li{ line-height: 21px !important; }*/ .dmspcatn_at{display: block;} .dmspcatn li ul li:hover a{ /*background: url(img/thanhho_03.png) no-repeat left top !important;*/ } .active_parentn ul{ overflow: hidden; visibility: visible; height: auto; width: 100%; } .noactive_parentn ul{ overflow: hidden; visibility: hidden; height: 0px; width: 100%; } .dmspcatn li{ position: relative; } .dmspcatn span{ height: 16px; width: 16px; position: absolute; top:16px; right: 10px; z-index: 123; display: inline-block; cursor: pointer; } .mnu{ width: calc(100% - 269px) !important; float: left !important; } #dmucsanpham{ float: left; width: 269px; position: relative; z-index: 123445; } #menu_v1{ position: relative; width: 100%; background:#78b43d; } .dmspcatn { position: absolute; width: 100%; left: 0px; z-index: 123; } .backdaucong{ background: url(../img/daucong_03.png) no-repeat left top; } .backdautru{ background: url(../img/dautru_05.png) no-repeat left top; } .clickdmcap1 span{ position: absolute; top: 12px; right: 8px; font-size: 21px; color: #fff; cursor: pointer; } .dmspcatn{ display: block; } .dmspcatn { background:#FFF; border:1px solid #CCC; margin:0px; padding:0px; } .dmspcatn ul{ padding:0px !important; } .dmspcatn li{ border-top:1px solid #CCC; line-height: 38.9px; } .dmspcatn li:last-child{} .dmspcatn a{ display: block; color: #333333; padding-left: 26px; box-sizing: border-box; font-family: r_medium; background: url(../img/nut_06.png) no-repeat 10px 14px; } .dmspcatn li ul li{ border-top:1px solid #CCC; } .dmspcatn a:hover{color:#F00;} .titledanhmuc{ } .titledanhmuc h2{ text-transform: uppercase; background:var(--mauchung); color: #fff; font-size: 20px; font-family: 'Muli'; font-weight: bold; padding: 8px 10px; box-sizing: border-box; margin-top: 1.5rem; } /* Left*/ $('.dmspcatn>li>span').click(function(){ if($(this).parent().hasClass("noactive_parentn")){ //alert('noactive_parentn'); $('.dmspcatn li').addClass('noactive_parentn'); $(this).parent().removeClass('noactive_parentn'); $(this).parent().addClass('active_parentn'); $('.dmspcatn > li > span').css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); $(this).css({'background':'url(assets/img/dautru_05.png) no-repeat left top'}); }else{ //alert('active_parentn'); $('.dmspcatn li').addClass('noactive_parentn'); $(this).parent().removeClass('active_parentn'); $(this).parent().addClass('noactive_parentn'); $('.dmspcatn > li > span').css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); $(this).css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); } }); $('.dmspcatn1>li>span').click(function(){ if($(this).parent().hasClass("noactive_parentn")){ //alert('noactive_parentn'); $('.dmspcatn1 li').addClass('noactive_parentn'); $(this).parent().removeClass('noactive_parentn'); $(this).parent().addClass('active_parentn'); $('.dmspcatn1 > li > span').css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); $(this).css({'background':'url(assets/img/dautru_05.png) no-repeat left top'}); }else{ //alert('active_parentn'); $('.dmspcatn1 li').addClass('noactive_parentn'); $(this).parent().removeClass('active_parentn'); $(this).parent().addClass('noactive_parentn'); $('.dmspcatn1 > li > span').css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); $(this).css({'background':'url(assets/img/daucong_03.png) no-repeat left top'}); } }); $('.clickdmcap1 span').click(function() { if($(this).find('i').hasClass("fa-caret-up")){ $(this).find('i').removeClass('fa-caret-up'); $(this).find('i').addClass('fa-caret-down'); $('.dmspcatn').stop(true,true).slideDown('slow'); }else{ $(this).find('i').removeClass('fa-caret-down'); $(this).find('i').addClass('fa-caret-up'); $('.dmspcatn').stop(true,true).slideUp('slow'); } });
Zalo
0

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt hàng thành công
close